[MieL] Tôi thích tỉnh Mie! Tôi muốn nói thêm về tỉnh Mie! Chúng tôi đang tìm kiếm những nhà văn đam mê!

Bạn có muốn cùng nhau khuấy động khu vực tại MieL không?

MieLBây giờ, chúng tôi đang tìm kiếm những nhà văn có thể viết bài về "khu vực và công ty", "công nghệ" và "tương lai (giáo dục và dịch vụ)" ở tỉnh Mie.

Tôi yêu tỉnh Mie! Tôi muốn cho người khác biết về tỉnh Mie! Chúng tôi rất mong được sự tham gia của bạn!

Xin hãy cho MieL mượn kinh nghiệm và sức mạnh mà bạn đã trau dồi được trong lĩnh vực nhà văn!

* Không có hạn chế về số năm kinh nghiệm với tư cách là người viết, độ tuổi, giới tính, thể loại, nghề nghiệp, v.v.

Quy trình đăng ký phóng viên (Người viết)

Vui lòng gửi các thông tin cần thiết từ mẫu email bên dưới và sau khi xác nhận nội dung, nhóm biên tập MieL sẽ liên hệ với bạn.

Sau khi liên hệ với chúng tôi và có một cuộc phỏng vấn trực tuyến, chúng tôi sẽ yêu cầu công việc viết lách.

Lợi ích cho người viết

Có thể truyền bá sức hấp dẫn của tỉnh Mie đến nhiều người hơn và hợp tác với MieL để làm sống lại tỉnh Mie!

Người viết sẽ bị tính phí khi viết bài.
*Chúng tôi sẽ quyết định chi phí viết bài trong khi lắng nghe những kỹ năng bạn có tại buổi phỏng vấn.

Ứng dụng

Vui lòng đăng ký bằng cách sử dụng mẫu email bên dưới.

Mẫu đăng ký

viVietnamese

© 2024 MieL